En-Nukra


En-Nukra

En-Nukra, Landstrich in Palästina, s. Basan.


http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • bhāgavata-saptâ̱hâ̱nukra-maṇikā — भागवतसप्ताहानुक्रमणिका …   Indonesian dictionary

  • nukrauti — 1. tr. nuimti ką nuo viršaus: Tavorus nuo vežimo nukrauti KI16. Tiek malkų tokiu keliu negalima parvežti, turėjom po meterį nuo vežimo pakelė[je] nukrauti Žvr. Siunčiamoji stotis turi reikalauti, kad siuntėjas per normą įkrautąją dalį nukrautų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukramti — intr. aptekti kramais, šašais, nušašti: Nukramęs žmogus – kuris turi šašų, šašuotas Šv. Nukramęs kramučina J. Veidas ir rankos nukrãmusios, kad baisu ir žiūrėti Pln. Kaip neprausas nėkumet, teip ir y[ra] veidas nukramęs Vvr. Nukrãmęs kaip ubago …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukraustyti — tr. 1. R8, K nuimti, nukilnoti žemyn: Nukraustyk užlipęs ratlankius nuo gurbo Ds. 2. nuimti, nurinkti, padėti į šalį, nuvalyti: Nukraustyk stalą, pavalgius pietus J. Nukraustyk stalą, reik mums rašyt Skr. Nukraustykiat viškus, pakulas reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukrauloti — tr. 1. nukilnoti, nukraustyti, nuimti: Visą nukraulok pieną nuo plytos Sr. 2. apdėlioti, apkraulioti (visą): Vaikas savo žaislais visą aslą nukraulojo Sr. krauloti; antkrauloti; apkrauloti; atkrauloti; įkrauloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukraustymas — sm. (1) 1. → nukraustyti 2: Kodėl teip ilgai trunka tas stalo nukraustymas? Skr. 2. perkėlimas, pergabenimas: Kiek paimsit už nukraustymą daiktų į kitą butą? Skr. kraustymas; apkraustymas; atsikraustymas; įsikraustymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukrapyti — ×nukrãpyti intr. truputį nulyti, nulynoti, nulašnoti: Gražiai nukrãpijo – nebedulkės vieškelis Grz. krapyti; apkrapyti; iškrapyti; nukrapyti; pakrapyti; sukrapyti; užkrapyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukravoti — nukrãvoti tr. nukrauloti, nudėti: Besikravojint ir nukrãvojau kažkur savo pasą Šts. kravoti; atkravoti; iškravoti; nukravoti; perkravoti; sukravoti; užkravoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukramburnis — nukramburnis, ė smob. (1) Ggr kas nukramusia, nušašusia burna …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukramyti — nukrãmyti tr. nukraustyti, nukelti: Užsikėliau ant aukšto, nukramijau žemėn, dabar vėl užkelk! Lnkv. kramyti; iškramyti; nukramyti; prisikramyti …   Dictionary of the Lithuanian Language