Leuchte


Leuchte

Leuchte, Pflanze, s. Myosotis.


http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.

Synonyme: