Skrubber


Skrubber

Skrubber (engl. scrubber, spr. ßkröbber, »Kratzer«), s. Tafel »Leuchtgasbereitung«, S. II.


http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.